Úspěšné projekty
Za 10 let jsme realizovali přes 300 velkých projektů. Jak pro velké celonárodní organizace, tak i pro menší “neziskovky”. Například tito klienti nám dali důvěru a my je nezklamali:
Realizované projekty: evaluace projektu Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji (transformace pobytových zařízení), realizace workshopu Vymezení činností a hranic služeb v rámci Základní sítě sociálních služeb Zlínského kraje
Realizované projekty: supervize managementu, koučování managementu, vzdělávání v oblasti manažerské dovednosti, fundraising a PR, audit organizační struktury, facilitace strategického setkání Budoucnost našich služeb
Realizované projekty: procesní analýza (audit), tvorba FR/PR matice, workshop Evaluace služby
Realizované projekty: procesní analýza (audit), evaluace projektu v rámci výzvy 0PZ 023 a 031.
Realizované projekty: workshopy Evaluace sociálních služeb, tvorba Koncepce sociálních služeb Brno, HR manažer – on-line konzultace, konzultace Práce s potenciálními dárci
Realizované projekty: evaluace projektu v rámci výzvy OPZ 022
Klienti o nás říkají

„Společnost SANEK pro nás realizovala Audit řízení lidských zdrojů a vzdělávací program pro řízení lidských zdrojů. V průběhu zakázky jsme společně důkladně vyhodnotili dosavadní úroveň oblasti řízení lidských zdrojů v Armádě spásy, včetně identifikace některých slabých míst. Zjištění a následná doporučení nám pomohla při volbě vhodných kroků pro zlepšení celého systému naší práce se zaměstnanci. Velmi dobře hodnotím nejen samotnou realizaci, ale i způsob spolupráce a komunikace, který vycházel vstříc našim potřebám a časovým možnostem. Spolupráci se společností SANEK mohu proto doporučit i dalším neziskovým organizacím.“

Mgr. Pavla Vopeláková, tajemnice národního velitele Armády spásy v ČR

“Organizaci SANEK Ponte, z.s. jsme si vybrali pro realizaci personální analýzy a analýzy vzdělávacích potřeb. Důvod byl nasnadě – již několik let jsem měla možnost se seznamovat s výsledky jejich práce v oblasti průzkumů různých témat týkajících se řízení neziskových organizací. Jedna osobní schůzka a e-mailová korespondence mne přesvědčily, že mám proti sobě profesionálního partnera. Spolupráce samotná pak byla zahájena svědomitě zpracovanou smlouvou a vyjednanými podmínkami, konkrétními dotazy, profesionální a pečlivou přípravou, poctivou prací za současné vlídnosti a vstřícnosti k našim potřebám. Co nejvíce hodnotím, je skutečný nepředstíraný zájem o nás, coby zákazníka. SANEK Ponte, z.s. opravdu doporučuji.”

Jana Sladká, ředitelka, Centrum Anabell z.ú.

„Společnost SANEK naší organizaci pomohla v několika směrech. Velmi si cením individuálního a dlouhodobého přístupu. SANEK, hlavně osobou pana Konečného, nám při rozjezdu organizace dal velmi užitečné rady a zajímal se o naši činnost v době, kdy jsme nebyli schopni si konzultace hradit. Naše spolupráce vygradovala během roku 2013, kdy nám SANEK pomáhal při sestavování strategického plánu a jeho následnou implementací a zároveň probíhal koučink našeho managementu. Nebojím se říci, že SANEK má lví podíl na tom, že se naše společnost od doby jejího vzniku profesionalizovala a významně rozrostla. Kromě již zmíněného individuálního přístupu si velmi ceníme i odbornosti konzultantů, kteří s námi pracovali.“

Bc. Michal Prager, ředitel organizace Pestrá společnost, o.p.s.

Realizované projekty: manažerské koučování, koučování strategického setkání Formulace vize, poslání a hodnot, tvorba PR/FR matice
Realizované projekty: evaluace sociálních služeb, procesní audit služeb (PASS), konzultace ke Standardům kvality sociálních služeb (SQ1 a SQ 15), konzultace ke strategickým dokumentům služby, HRM: role, pracovní náplně + audit organizační efektivity
Realizované projekty: evaluace projeti v rámci výzvy OPZ 064
Realizované projekty: strategický plán, vytvoření systému hodnocení pracovníků, workshop Aplikace systému hodnocení pracovníků organizace do praxe
Realizované projekty: strategické plánování, nastavení organizačního schématu, audit organizace dle metody „CAF“, strategie fundraisingu, procesní reaudit
Realizované projekty: audit současného stavu vnější komunikace Ústřední církevní kanceláře ČCE
Realizované projekty: strategické plánování, vzdělávání v oblasti práce s lidmi, posílení kapacity organizace, manažerská facilitace, audit organizace, projektový managment
Realizované projekty: procesní analýza (audit), tvorba PR/FR matice
Realizované projekty: komplexní strategický plán, procesní analýza (audit), analýza rizik, audit systému kvality řízení
Realizované projekty: nezávislý audit finalistů v ocenění NEZISKOVKA ROKU 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, realizace vzdělávání fundraising v rámci Vzdělávání pracovníků neziskovek 2020.
Realizované projekty: procesní analýza (audit), evaluace projektu v rámci výzvy 071