Zpět

Mgr. et Mgr.
Kateřina Brunclíková
DiS.
ředitelka organizace

Kateřina je ředitelkou SANEK Ponte, z.s. V neziskových organizacích je odbornicí na strategické řízení, vytváření a zavádění norem do praxe, implementaci plánů služeb či organizací. Zabývá se také fungováním sociálních služeb na úrovni měst i regionů. U nás ji potkáte u všeho. Současně je v Praze i v Brně, vede projekty, vytváří metodiky sociálních služeb, pracuje na procesních auditech, PR/FR maticích atd. Ale hlavně s Vámi neustále komunikuje, aby spolupráce byla pro Vás co nejpříjemnější a otevřená.

Má ráda kolo, i když v kopcích občas špačkuje. Je fantastická ve vytváření domácích dobrot a především nositelkou dobré nálady. Co ji musíme naučit? Odpočívat.